top of page

Rakipler her şeyinizi kopyalayabilir;
fark yaratabilen insan kaynağınız hariç...

Krapta Farklılaşma.webp

Sürekli Fark Yaratabilmenin Çağdaş Yolu...

Krapta Nedir?

  • hem öğrenciler hem de iş profesyonellerinin yetkinlik gelişimlerine katkı sağlayan,

  • yetkinlik envanteri çıkarılmasına dönük nitelikli veri ve raporlar üreten,

  • kullanıcılarının birbirleriyle ve kurumla olan iletişimlerinin gelişmesine destek olan,

  • firmanın kurum kültürünü ileriye taşıyan,

  • grup tarafından inovatif fikirler üretilebilmesine olanak veren

  • sonuçta hem kişilere hem de firmalara hedeflerine ulaşmalarında destek olan

  • çok kullanıcılı bir mobil uygulamadır.

Kavram Çağı ve Fark Yaratma...

Bilgi çağını geride bırakmış olan bir dönemin içerisindeyiz. Bu yeni dönemi birçok uzman "kavram çağı" olarak adlandırmaktadır. Bu çağın en dikkat çeken yönü, iş profesyonellerinin işverenler nezdinde "tercih edilir" olabilmeleri için sahip olması gereken niteliklerle ilgilidir. Kavram çağı insanının, etrafındakilerle diyaloğa açık olması, empatik iletişim sağlayabilmesi, bir amaç ve anlama odaklanması, yaptığı işe estetik ve sanatı katabilmesi, kavramları hem sentezlemesi hem de modelleyebilmesi yani kısaca 21. yüzyıl yetkinliklerine geniş spektrumda sahip olması beklenmektedir. Özetle kavram çağının olmazsa olmazı 2 unsur ön plana çıkmaktadır: "Kişinin yetkinlik donanımı" ve "etkileşime dayalı kurumsal ortam". Bu iki unsur bir araya geldiğinde, kurumu stratejik hedeflerine ulaştıracak en temel niteliği ortaya çıkaracaktır: "Fark yaratma". Kurumun fark yaratıp stratejik hedeflerine ulaşması ancak ve ancak kurum mensuplarının tabana yayılmış ve sürdürülebilir şekilde fark yaratabilmesiyle mümkün olacaktır.    

Stratejik Hedefler

Hem firmaların hem de iş profesyonellerinin sahip oldukları stratejik hedeflere ulaşabilmesi için Krapta önemli bir araç seti işlevi görmektedir.

Sahip Olunması Gereken Yetkinlikler

Fark yaratmak ve tercih edilir olmak için ön koşul kişinin 21. yüzyıl yetkinliklerine geniş spektrumlu olarak sahip olmasıdır. 

Tercih Edilirlik

İş profesyonellerinin firma nezdinde, firmaların da müşterileri nezdinde tercih edilir olması eskisine göre hem daha zor hem de çok daha kritik hale gelmiştir.

Fark Yaratma

Fark yaratamayan iş profesyonellerinin ve 

firmaların tercih edilir olmaları çok zor hale gelmiştir. İlerleme için fark yaratma olmazsa olmazdır. 

Etkileşim Odaklı Ortam

Firmanın stratejik hedeflerine ulaşması için çalışma ortamının  etkileşim odaklı olarak tasarlanması gerekir. Diyalog temelli etkileşim büyük önem taşır.

Kavram Çağı

Günümüzde bir iş profesyonelinin bir işi sadece  "tamamlaması" değil işe anlam katacak dokunuşlar yapması beklenmektedir.

Kurumsal İletişim ve Kurumsal Kültür

Kurumsal iletişim ve kurumsal kültür kavramları etkileşimle geliştirilir. Krapta, çalışanlar arasındaki etkileşimi geliştirme iddiasındadır.

Dalgalı Arka Plan

Yetkinlik öğrenilmez;
kazanılır, edinilir ya da geliştirilir.

Neden Krapta?

Günümüz koşullarında "tercih edilir" olmak hem çok kritik ve önemli hem de eskisinden çok daha zor hale gelmiştir. Bir yandan iş profesyonellerinin firmalar nezdinde tercih edilirliği diğer yandan da firmaların müşteriler nezdinde tercih edilirliği sırasıyla kişilerin  ve firmaların fark yaratabilme potansiyeline bağlıdır. Krapta'nın 2 temel işlevinden birincisi, kişilerin geniş spektrumlu yetkinliklere sahip olmasını sağlamak ve ikincisi de kişilerin birbirleriyle ve kurumla etkileşimlerini daha yoğun ve nitelikli hale getirmektir. Hemen hemen tüm araştırma ve vakalar göstermektedir ki, geniş spektrumlu yetkinliğe sahip ve yoğun etkileşim içerisinde bulunan iş profesyonellerinin sürdürülebilir şekilde fark yaratma potansiyelleri çok yüksektir. Bu sayede hem kişi bireysel hedeflerine hem de kurum stratejik hedeflerine ulaşabilmektedir.

Krapta,
Firmanın Stratejik Hedeflerine Ulaşmasına Destek Olur...

Dalga

STRATEJİK HEDEFLER

FARK YARATAN KURUM

Kağıt Özeti

FARK YARATAN İNSANLAR

Kağıt Craft

DONANIMLI İNSANLAR

Kağıt Craft

ETKİLEŞİMLİ ORTAM

bottom of page