top of page

Krapta'yı Kimler Kullanmalı?

Krapta, firma, üniversite ya da okullar gibi kapalı gruplar tarafından ya da ülke havuzunda yer alacak şekilde bireyler tarafından tekil olarak kullanılabilmektedir. 

1. Firmalar tarafından;

  • Çalışan yetkinlik ve iletişimlerini geliştirmek amacıyla bir kısım ya da tüm çalışanlarının kullanımı için tercih edilebilir.

  • Üniversite gruplarından, ülke havuzunda yer alan üniversite öğrencisi ya da mezunlar arasından yetenek avcılığı yapmak için tercih edilebilir.

2. Üniversiteler tarafından, bünyelerinde yer alan öğrencilerin profesyonel hayata hazırlanmalarına destek olmak amacıyla tercih edilebilir.

3. Lise, ortaokul ve ilkokullar tarafından, bünyelerinde yer alan öğrencilerin, kendi yaş gruplarına uygun yetkinlikleri edinmelerine destek olmak amacıyla tercih edilebilir.

4. İş profesyonelleri, yeni mezunlar ve üniversite öğrencileri tarafından kariyerlerinde tercih edilirliklerini artırmak amacıyla, tekil olarak ve ülke havuzunda yer alacakları şekild kullanılabilir.

5. Lise, ortaokul ve ilkokul öğrencileri tarafından temel yetkinliklerini geliştirmek amacıyla, tekil olarak ve ülke havuzunda yer alacakları şekilde tercih edilebilir. 

Kullanıcılar, belirlenmiş 15 yetkinlik kategorisi içerisinde oluşturulmuş 150’den fazla görevi gerçekleştirir ve bunları 59 saniyelik videolar haline getirir. Bu videoları aplikasyona yüklerler ve diğer kullanıcıların yüklediği videoları da puanlarlar. Görevlere, İK departmanı tarafından yenileri eklenebilir.

Bu fonksiyonun amacı, kullanıcıların sahip oldukları yetkinlikleri geliştirmek / yetkinlik kazanımlarını hızlandırmaktır.

Kullanıcılar admin tarafından belirlenen başlıklarda sorunu çözen, ihtiyacı karşılayan veya yenilik getiren fikirler geliştirirler. Sistem, kullanıcıları sanal olarak kümelere ayırır ve her birinin fikri, kümede yer alan diğer kullanıcılar tarafından geliştirilir. Her kullanıcı kendi fikrine son halini verir. Tüm fikirler diğer kullanıcılar tarafından puanlamaya tabi tutulur.

Bu fonksiyonun amacı, kullanıcılarda fikir bulma ve inovasyon kültürünü geliştirmektir.

Kullanıcılar, ruhsal durum ve ruhsal ihtiyaçlarını uygulama üzerinde belirtebilirler. Bu sayede, bir yandan yoğun olarak kullandıkları dijital iletişim yerine gerçek hayat iletişim yetkinliklerini geliştirmeleri diğer yandan da daha pozitif psikolojiye sahip olmaları hedeflenmektedir. Ayrıca, psikolojik bildirimler veri tabanında tutulur ve bu veri İK departmanının kullanabileceği nitelikte bir veri haline getirilir. ,

Bu fonksiyonun amacı, kullanıcıların, daha güçlü psikoloji ve empati/sempati/diyalog ağıtlıklı bir iletişime sahip olmaları ve ayrıca sosyalleşmelerinin önünü açmaktadır. 

Süreli görevler, firma yönetimi ya da İK departmanı tarafından belirlenen ve kullanıcıların tek başlarına tamamlamaları beklenen görevlerdir. Bunlar da kullanıcının görevi 59 saniyelik video haline getirip sisteme yüklemesi beklenir.

Bu fonksiyonun amacı, kullanıcıların, firma yönetiminin kritik nitelikte gördüğü herhangi bir konuya ilişkin yaklaşımlarını ortaya koymasını sağlamaktır. Bu suretle firma, kritik gördüğü konuya ilişkin farklı ve özgün yaklaşım sergileyen kişileri belirleyebilmektedir.

Serbest etkinlikler hem kullanıcıların hem de İK departmanının oluşturabileceği şekilde tasarlanmıştır. Bazen, firma geleneklerine uygun etkinlikler planlanabilir, bazen kullanıcılar kendileriyle aynı ilgi alanına sahip diğer kişilerle bir araya gelebilir, bazen de kamu yararına ya da ihtiyaç sahiplerine yönelik organizasyonlar gerçekleştirilebilir.

Bu fonksiyonun amacı, kullanıcıların, organizasyon yetkinliğini geliştirmek, sosyalleşmelerine katkı sağlamak ve kamu yararına ve gönüllü olarak faaliyetlerde bulunmalarını teşvik etmektir.

Sistem, 5 temel fonksiyonda kullanıcılara ilişkin elde edilen verileri muhafaza eder ve İK departmanının belirleyeceği analitik, metrik ve formatta raporlar haline getirir. Bu suretle kullanıcıların yetkinlik potansiyel ve gelişimleri yakından izlenebilmektedir.

Bu fonksiyonun amacı, çok çeşitli verilerin belirli algoritmalarla işlenerek çok yönlü şekilde kullanıcıların yetkinlik gelişimlerinin yakından izlenmesidir.

Çalışanların, fırsat eşitliğine dayalı bir zeminde kendilerini ifade etmelerine ve sahip oldukları yetkinlikleri geliştirmelerine ve sergilemelerine olanak tanır.

Doğru kişilerin doğru pozisyonda değerlendirilmesine katkı sağlar ve dolayısıyla da verimlilik artışına destek olur.

Açtığı iletişim kanallarıyla empati, sempati ve diyaloğu ve dolayısıyla da kurumsal iletişimi pekiştirir. 

Kurum içinde etkileşim ortamının oluşmasına destek olur.

Yetkinlik envanteri çıkarılmasında önemli destek sağlar ve nitelikli düzeyde «Yetkinlik Yönetimi» imkanı sunar.

Başta üniversiteler olmak üzere çeşitli potansiyel kurumlar içerisinde yetenek avcılığı yapılmasına olanak verir.

Kuruma duyulan güveni, kurumsal aidiyet ve sadakati artırmakta rol üstlenir ve kurumsal dinamizmin sürdürülebilirliğine katkı sağlar.

Çalışanların güçlü veya gelişime açık yönleri belirleneceği için eğitim ihtiyaç analizi yapılmasına ve işlevsel gelişim programları oluşturulmasına katkı sağlar.

Güçlü rapor modülüyle, firma yönetimi ve İK departmanına çok yönlü karar desteği sunar.

Çalışan deneyimini pekiştirir ve çalışan motivasyonunu yükseltir.

İnovasyon ikliminin, kurum kültürünün ve işveren markasının gelişimine destek olur.

Krapta Firmalara Ne Sağlar?

Fütüristik Arka Plan

Öğrencilerin, fırsat eşitliğine dayalı bir zeminde kendilerini ifade etmelerine ve sahip oldukları yetkinlikleri geliştirmelerine ve sergilemelerine olanak tanır.

İnovasyon ikliminin gelişmesine ve öğrencilerin inovatif olmalarına destek olur.

Açtığı iletişim kanallarıyla öğrenciler arasında empati, sempati ve diyaloğu ve dolayısıyla da iletişimi pekiştirir.

Üniversitenin, öğrencilere ilişkin yetkinlik envanteri çıkarabilmesinde önemli destek sağlar ve nitelikli düzeyde «Yetkinlik Yönetimi» imkanı sunar.

Öğrencilerin kariyer açısından tercih edilirliğinin artması üniversitenin de tercih edilirliğine katkı sunar.

Öğrencilerin sahip olduğu (profesyonel hayata dönük) dinamizmin sürdürülebilirliğine katkı sağlar.

Öğrencilerin güçlü veya gelişime açık yönleri belirleneceği için gelişim ihtiyaç analizi yapılmasına ve işlevsel gelişim programları oluşturulmasına katkı sağlar.

Güçlü rapor modülüyle, üniversite yönetimi ve kariyer ofisine çok yönlü karar desteği sunar.

Öğrencilerin, profesyonel hayatta tercih edilirliklerine ilişkin güven oluşturur motivasyonlarını yükseltir.

Krapta Üniversitelere Ne Sağlar?

Krapta Üniversite Öğrencileri ve İş Profesyonellerine Ne Sağlar?

Kişilerin, fırsat eşitliğine dayalı bir zeminde kendilerini ifade etmelerine ve sahip oldukları yetkinlikleri geliştirmelerine ve sergilemelerine olanak tanır.

Kişilerin, özgüven tazelemelerine destek olur ve motivasyonlarını yükseltir.

Kişilerin güçlü veya gelişime açık yönlerini daha iyi görebilmelerini, kendi eksik yönleri için kendi gelişim programlarını oluşturmalarına katkı sağlar.

Açtığı iletişim kanallarıyla kişiler arasında iletişim, diyalog ve etkileşimi pekiştirir

Kişilerin inovasyon kapasitesinin artışına destek olur.

Tüm bu hususlara bağlı olarak kişilerin firmalar nezdinde tercih edilirliklerine katkı sunar.

bottom of page