top of page

Okul Çağında Yetkinlik Gelişimi

Güncelleme tarihi: 15 Ağu 2022

Yetkinlik kavramı ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki çocuk ve gençleri de ilgilendiren kritik bir konu haline gelmiştir. Dijital dünyanın yerlileri durumundaki bu yaş grubunun örneğin çoklu görevleri bir arada yürütme gibi becerileri çok üst düzeyde olmasına rağmen diğer yandan özellikle yüz yüze iletişim ya da ekip çalışmasına yatkınlık gibi beşeri yetkinlikler konusunda eksiklikleri göze çarpmaktadır.


Bir yandan çağdaş profesyonel yaşam çok yönlü yetkinlikleri gerekli kılarken diğer yandan yeni kuşakların bazı yetkinlik kategorilerinde yeterli düzeyde gelişim göstermemesi çalışma hayatında sorunlara neden olmaktadır.


Genç nesillerin profesyonel yaşam içerisinde tercih edilir bir işgören haline gelebilmeleri için kendi yaş gruplarına uygun nitelikteki görevleri gerçekleştirerek yetkinlik gelişimlerini sağlamaları büyük önem taşımaktadır. Bu planlı gelişimi genç yaşlarda yürüten kişilerin profesyonel hayata atılma döneminde kurumlarca tercih edilme ve iş üretme kapasitesi açısından büyük avantajlara sahip olacağı söylenebilir.


Bu kapsamda bir yetkinlik gelişimine destek olacak her türlü araç (aile içerisinde, okulda ya da sosyal çevrede edinilen yetkinlikler) genç bireye büyük katkılar sağlayabilecektir.

0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page