top of page

Kavram Çağı

Güncelleme tarihi: 15 Ağu 2022

Aklın Yeni Sınırları isimli kitabında Daniel H. Pink, günümüzde iş profesyonellerinin sahip olması gereken niteliklere değiniyor. İçinde bulunduğumuz dönemi Kavram Çağı olarak adlandırıyor bu çağa uygun iş profesyoneli profilini de açıkça ortaya koyuyor.Geçmişten günümüze insan topluluklarının sırasıyla;

-Tarım Çağı (Çiftçiler)

-Endüstri Çağı (İşçiler)

-Bilgi Çağı (Beyaz Yakalılar)

-Kavram Çağı (Fark Yaratanlar)

süreçlerini yaşadıklarını öne sürüyor.

Pink, bu kronolojik sıralamanın son basamağında olduğumuzu ve bu dönem insanının tipik özelliğinin "fark yaratabilme" olması gerektiğini vurguluyor.


Pink'e göre kavram çağı insanı;

1- Tasarım Yapar: Yaptığı işi estetize eder ve o işe sanat katar.

2- Kavramları Sentezler: Model kurar, kavramlaştırır.

3- Oyunlaştırır: İşin göreceği talebi artırmak ve anlaşılmasını kolaylaştırmak için oyunlaştırır.

4- Öyküleştirir: Yaratıcılığını kullanarak işi hikayeleştirir.

5- Empati Kurar: Etrafındakilerle iletişime kurar ve etkileşime girer.

6- Anlam Yaratır: Amaçları vardır ve işine anlam katar.


Pink, yukarıda özetlenen 6 maddeyi "Yüksek Kavram" ve "Yüksek Dokunuş" olarak iki ana kategoride inceleyerek bize aktarıyor.


Bu yaklaşımdan çıkarılması gereken temel ders ise iki maddede net olarak karşımıza çıkıyor:


Bir kurum ne denli fark yaratabiliyorsa başta rekabet stratejisi olmak üzere diğer kurumsal vizyon ve stratejilerini gerçekleştirmesi de o denli mümkün olabilecektir.


Özetle, fark yaratan kurum için fark yaratan çalışanlara ve bunun için de geniş spektrumlu yetkinliklere sahip kişilerle etkileşimi kolaylaştıran bir kurumsal iklime ihtiyaç bulunmaktadır.
0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page