top of page

Krapta Okul Nedir?

Krapta uygulaması okullar tarafından da kullanılabilmektedir.

Uygulama lise, ortaokul ve ilkokul çağındaki çocukların yetkinlik gelişimlerine katkı sunacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır. Uygulamada öğrencilerin kendi yaş gruplarına uygun olan yetkinlik görev setleri uzmanlar tarafından ayrı ayrı oluşturulmuştur. Sözgelimi ilkokul öğrencisinin görevlerinden biri "yemek masası kurulumunda ebeveynlere yardım etmek" iken lise öğrencisinde "sokak röportajı yap" görevi bulunmaktadır.

Bilindiği üzere erken yaşlarda başlayan yetkinlik gelişimi, çocuğun profesyonel hayattaki başarısını doğrudan etkileyen bir dizi etkiye sebep olmaktadır. Çocuk 21. yüzyıl yetkinliklerini ne kadar erken yaşlarda edinmeye ve geliştirmeye başlarsa profesyonel hayatında da o denli tercih edilir ve başarılı olmaktadır.

Teknik / mesleki eğitimden çok daha önce başlayıp bunlarla paralel şekilde geliştirilen yetkinlikler hayatın her aşamasında önemli katkılar sunabilmektedir. 

Öğrencilerin, fırsat eşitliğine dayalı bir zeminde kendilerini ifade etmelerine ve sahip oldukları yetkinlikleri geliştirmelerine ve sergilemelerine olanak tanır.

Öğrencilerin, özgüven geliştirmelerine destek olur ve motivasyonlarını yükseltir.

Öğrencilerin, kazanması gereken yetkinlikleri, ebeveynleri nezdinde ve interaktif bir şekilde edinmelerini sağlar.

Açtığı iletişim kanallarıyla birbirleri arasında iletişim,  diyalog ve etkileşimi pekiştirir.

 

Öğrencilerin inovasyon kapasitesinin artışına destek olur.

Öğrencilerin, güçlü veya gelişime açık yönlerini, kendilerinin ya da ebeveynlerinin daha iyi görebilmelerine ve eksik yönler için gelişim programlarının oluşturabilmesine katkı sağlar.

Krapta Öğrencilere Ne Sağlar?

Fütüristik Arka Plan

Öğrencilerin, fırsat eşitliğine dayalı bir zeminde kendilerini ifade etmelerine ve sahip oldukları yetkinlikleri geliştirmelerine ve sergilemelerine olanak tanır.

İnovasyon ikliminin gelişmesine ve öğrencilerin inovatif olmalarına destek olur.

Açtığı iletişim kanallarıyla öğrenciler arasında empati, sempati ve diyaloğu ve dolayısıyla da iletişim ve etkileşimi pekiştirir.

Okulun, öğrencilere ilişkin yetkinlik envanteri çıkarabilmesinde önemli destek sağlar ve nitelikli düzeyde «Yetkinlik Yönetimi» imkanı sunar.

Öğrencilerin kariyerlerinde talep edilecek olan temel yetkinlikleri erken dönemlerde edinmeleri ve geliştirmelerini sağlar.

Öğrencilerin müfredat dışında ve hayatın gerektirdiği unsurlara yönelik dinamizmin sürdürülebilirliğine katkı sağlar.

Öğrencilerin güçlü veya gelişime açık yönleri belirleneceği için gelişim ihtiyaç analizi yapılmasına ve işlevsel gelişim programları oluşturulmasına katkı sağlar.

Güçlü rapor modülüyle, okul yönetimine çok yönlü karar desteği sunar.

Öğrencilerin, özgüven gelişimlerine destek olur ve motivasyonlarını yükseltir. Bu kapsamda okulun tercih edilirliğine katkı sunar.

Krapta Okullara Ne Sağlar?

bottom of page