top of page

Krapta Siyasal Yetkinlik Nedir?

Krapta uygulaması siyasi partiler tarafından da kullanılabilmektedir.

Bu kapsamda;

•Parti siyaseti çerçevesinde üyelerin siyasi gelişimine,

•Parti üyelerinin sahada daha aktif rol üstlenmesine,

•Tabandan merkeze doğru fikirsel destekte bulunulmasına,

•Katılımcılık esasıyla tabanda nitelikli politikalar üretimine,

•Parti üyelerinin siyaset performanslarının ölçülmesine,

•Parti içerisinde liyakate dayalı görev tahsisleri yapılabilmesine,

•Parti üyelerinin yüksek motivasyon ve aidiyet hissetmelerine,

•Nihayetinde ise partinin genç üyeleriyle güç kazanmasına,

hizmet eden çok kullanıcılı bir mobil uygulamadır.

 

Krapta Siyasi Yetkinlik Infografik_edite

Parti üyelerinin, iletişim, partinin siyasi yaklaşımını  3. şahıslara ifade etme, partiyi sahada temsil etme vb. gibi çok sayıda siyasal yetkinlik kategorilerinde hızlı bir gelişim göstermelerini sağlar.

Her kullanıcı, görevleri yapmak kadar diğer kullanıcıları da sistemde değerlendirmekten sorumludur. Bu sayede, hızlı ve etkili bir şekilde «akran öğrenmesi» gerçekleşmektedir.

Sistem, üyelerin performans ve liyakat düzeylerini olası en objektif şekilde ölçebilmektedir.

Objektif ve performansa dayalı ölçümleme olduğuna yönelik güven hissiyle partinin özellikle gençlik kolları önemli düzeyde fark yaratabilecektir.

Üyeler arasında, asgari düzeyde ve teşvik edici nitelikte bir rekabet çerçevesinde yüksek saha performansı oluşacaktır.

Genel Merkez, dilediği konularda tabandan fikirsel destek talep edebilecektir. Bu sayede parti, geniş taban kitlesinden inovatif ve parlak siyasi fikirler alabilecektir.

Üyeler, sahada gösterdikleri çabanın, gösterdikleri performansın ve sahip oldukları liyakatin Genel Merkez nezdinde bir karşılık bulacağını bileceklerdir.

KRAPTA, her yönden parti tabanının güç kazanmasına, daha yüksek motivasyonla daha etkili siyaset yapmasına destek olmaktadır

 

Sistem, deneyimlemeye ve «sahada yapmaya» yönelik olduğundan yüz yüze ya da video eğitimlerinden çok daha etkili sonuçlar vermektedir.

Tabandan çıkan fikirlerin Genel Merkez tarafından önemsendiğini gören üyelerin katılımcılık düzeyleri yükselecektir

Sayılan hususların tümü birlikte yüksek motivasyon ve güçlü aidiyet kazandırmaktadır.

Krapta, Siyasi Partilere Ne Sağlar?

Fütüristik Arka Plan
bottom of page